Μελέτες και Εγκαταστάσεις

Η Gas Center Panagiotidis παρέχει μηχανολογικές μελέτες ενώ ταυτόχρονα εξειδικεύεται στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας με υγραέριο. Το έμπειρο προσωπικό μας υλοποιεί τις εργασίες υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου μηχανικού βάσει της μελέτης που έχει προηγηθεί, δίνοντας πάντοτε έμφαση στην ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις υγραερίου:

 • για επαγγελματική χρήση (χώρους εστίασης, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ)
 • για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, ζεστά νερά)

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

 • Αρχικά γίνεται αυτοψία από το μηχανικό μας
 • Προτείνεται η οικονομική προσφορά
 • Αν πρόκειται για οικιακή χρήση πραγματοποιείται η παραγγελία της δεξαμενής υγραερίου και του λέβητα αερίου (οι λέβητες αερίου λειτουργούν και με τη χρήση υγραερίου)
 • Αν πρόκειται για επαγγελματική χρήση πραγματοποιείται παραγγελία δεξαμενής υγραερίου και των απαιτούμενων υλικών εγκατάστασης
 • Τοποθετείται η κατάλληλη για το χώρο σας δεξαμενή υγραερίου ενώ ταυτόχρονα τηρούνται όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα
 • Εφοδιασμός της δεξαμενής με υγραέριο(προπάνιο)
 • Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη δημιουργία του δικτύου υγραερίου καθώς και την τοποθέτηση του λέβητα αερίου προκειμένου να γίνει η σύνδεση δεξαμενής – λέβητα
 • Στη συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης από τον μηχανικό της εταιρίας προτού τεθεί σε λειτουργία ο λέβητας
 • Ρύθμιση του λέβητα
 • Μετά το πέρας των εργασιών ενεργοποιείται η εγγύηση του λέβητα η οποία έχει διάρκεια από 2 έως 7 χρόνια.